เดือนปี พ.ศ.จำนวน
ส่ง
พบ
ปัญหา
ถูกต้องSum
AdjRW
Sum
LOS
อัตรา
ครองเตียง
อัตราครองเตียง
สะสม
DeathCMIเป้าหมาย
>>   ตุลาคม25645,08095,0717,484.767742,850161.67161.671401.47601.60
>>   พฤศจิกายน25644,589124,5777,682.337534,411134.16148.141611.67851.60
>>   ธันวาคม25647,540137,52710,195.139670,264265.10187.551581.35451.60
>>   มกราคม25653,50943,5057,006.297119,89275.05159.191371.99891.60
>>   กุมภาพันธ์25654,834424,7927,548.484330,129125.85153.011441.57521.60
>>   มีนาคม25658,7982,0096,7899,211.037359,002222.61164.871471.35681.60
>>   เมษายน25655,5352,7592,7764,508.272038,863151.51162.981951.62401.60
-- รวม -- 39,8854,84835,03753,636.3355295,411162.98162.981,0821.53081.60